Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat – http://kineziologia.hu

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a KOMP-VEGA e.c. (1134, Budapest, Csángó u. 36.) (Üzemeltetõ) által üzemeltetett, a http://kineziologia.hu doménnéven és aldoménjein elérhetõ weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét a Pontkom bt., a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhetõ a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelõ személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltetõ az adatkezelõ, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltetõ által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetõ és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Pontkom Bt. szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggõ adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körûen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhetõ szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltetõ egyértelmûen jelzi a kötelezõen és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezõen megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerû nyújtásához és használatához. A kötelezõen megadandó adatok elsõsorban az alábbiak:

(i)felhasználónév,

(ii)jelszó és

(iii)e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett elõzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltetõ a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minõsülõ adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének idõtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely idõszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 6.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelõ mûködtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minõsülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltetõ szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltetõ semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltetõ kisméretû, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetõhöz került adatokat az Üzemeltetõ nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidõ végével automatikusan törlõdnek.

A felhasználónak böngészõjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetõségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetõ cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendõ, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem mûködnek megfelelõen, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhetõ el.

Az Üzemeltetõ által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltetõ weboldalába harmadik személytõl származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetõek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetõek a látogatási szokások, amely a honlap minõségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettõ között az a fõ különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetõsége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészõjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

2.4 DoubleClick DART cookie 

Külsõ hirdetõ cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelõ (és Önt érdeklõ) hirdetéseket biztosíthassanak.

– A Google, mint külsõ szállító cookie-kat használ hírdetések megjelenítésére a www.kineziologia.hu webhelyen.
– A Google által használt DART cookie lehetõvé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a www.kineziologia.hu webhelyen és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
– A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

 

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltetõ által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a regisztrált felhasználók azonosítása,
  • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás mûködésével kapcsolatosan (például technikai jellegû üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
  • mûködési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltetõ kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történõ hozzájárulás alapján, annak idõtartama alatt, illetõleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltetõ kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltetõ kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhetõ. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minõsülõ következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetõvé teszi. A felhasználók továbbá elérhetõvé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minõsül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltetõ nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértõ tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltetõ jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltetõ adott esetben szerzõdéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben elõfordulhat, hogy az ilyen szerzõdéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerzõdéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerzõdéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelõen csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyûjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen.

(iv) Az Üzemeltetõ együttmûködik a nyomozati jogkörrel rendelkezõ szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltetõ az iparági standardoknak megfelelõ biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védõ jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelõsség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggõ valamennyi tevékenységért. Ebbõl kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltetõ által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetõségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezelésérõl, felhasználásáról tájékoztatást kérni az admin {kukac} kineziologia {pont} hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetõségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történõ bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: admin {kukac} kineziologia {pont} hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltetõ megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elõtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelõsség

Az Üzemeltetõ a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetõvé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemû felelõsségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltetõ tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértõ módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhetõ vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltetõ megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetõleg a jogi úton történõ felelõsségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltetõ a módosított nyilatkozatot elérhetõvé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

2009. március 19.

KOMP-VEGA e.c.

Szolgáltató

forrás: innen.hu