MKA Szakmai konferencia

Kedves Kollégák!

Tisztelettel és szeretettel meghívlak Téged, Munkatársaidat, Tanítványaidat, érdeklődő Ismerőseidet Budapesten, 2017. december 2-án tartandó Konferenciánkra,
mely témája: “Életünk és a stressz”. (Bővebb információ honlapunkon.)
Szeretnénk, ha megtisztelnél minket jelenléteddel!

Amennyiben van időd kérlek, hogy regisztrálj minél hamarabb (lehetőleg november 15-ig)
rendezvényünkre Alapítványunk honlapján:

http://www.magyarkineziologiaialapitvany.hu/programjaink/szakmai-nap-2017/

REMÉLEM, HOGY TALÁLKOZUNK!
További sikeres munkát kívánunk:

az MKA Kuratóriuma
(Köves Zsuzsanna, Gál Attila, Újvári László)

EGYSÉG KINEZIOLÓGIAI VILÁGKONGRESSZUS és EDU-KINEZIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

EGYSÉG KINEZIOLÓGIAI VILÁGKONGRESSZUS és EDU-KINEZIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

Kecskemét, 2011. augusztus 25-28.

Közel 200 f? részvételével, óriási siker övezte rendezvénynek volt helyszíne Kecskemét.

A világ ténylegesen minden tájáról /Dél-Afrikától, Japánon, Kínán, Indonézián keresztül, Észak és Dél-Amerikából, Ausztráliából és Új-Zélandról, s természetesen Európa szinte minden országából/ érkeztek kineziológusok. Két helyszínen 56 el?adó osztotta meg tudását a résztvev?kkel. Többek között DANIEL WHITESIDE, a 3in1 módszer társkidolgozója, dr WAYNE TOPPING Stress Release módszer kidolgozója, HUGO TOBAR az Energetikai Kineziológia kidolgozója is. Képet kaphattunk a kutatási eredményekr?l, az új irányokról, a külföldi kollégák munkájáról. Sajnos kevés magyar el?adó mutatta meg tudását /pont magyar kollégák utasították el, vagy mondták le a részvételt/: Kovács Tünde GYEMSZI f?osztályvezet?je a vizsgáztatásról, János Péter és Korcsmáros Magda kineziológusok saját módszerükr?l, Livják Emília f?iskolai adjunktus-kineziológus kutatásáról, Köves Zsuzsanna tanár-kineziológus a köt?désr?l és elengedésr?l osztotta meg tapasztalatait.

A rendezvény zárásán a három nagy kineziológiai ág világvezetői történelminek nevezték az eseményt, hiszen először dolgozott és ünnepelt együtt a Nemzetközi Kineziológiai Kollégium /IKC/, az EDU-Kineziológiai Alapítvány /EDU-K/ és a Három az egyben koncepció /3in1/. A nemzetközi egység itt valósult meg először, de a közös munka folytatódik tovább, szeretnék, ha mindez az országokban is megjelenne. EGYÜTT-EGYMÁSÉRT.

A konferencia előtt az IKC és az EDU-K Alapítvány teljes nemzetközi vezetősége több napos értekezletet tartottak, ahol megbeszélték a változásokat, s döntés született néhány minket, magyarokat is érintő ügyről. Mindhárom vezető /Sandy Gannon IKC elnöke, Anastazya Wada 3in1 elnöke és Kari Cody EDU-K Igazgató/ állásfoglalást készített, melyben kérik országunk vezetőit, hogy vegyék figyelembe oktatási koncepciójukat a készülő Természetgyógyászati Törvény módosításánál.

A kongresszus előtt Budapesten Daniel Whiteside /USA/ arcunkba vésődött személyiségjegyeinkről, Jeanette Primost /Izrael/ a gyermekekben lévő képességek felszínre hozásának játékos módszereiről tartottak 2-2 napos tanfolyamot. S a befejezés után Kecskeméten Dr Wayne Topping az izmokban lévő stresszek fiziológiai megszüntetéséről, Matthew Thie pedig a Gyógyító érintéssel /TFH/ való munka elmélyítését mutatta be workshop keretében.

A rendezvény 10 kredit pontot ért, s a visszajelzések azt mutatják, hogy kineziológusok és orvosok, masszőrök és energiagyógyászok, s az egészségügy számos területén dolgozók és pedagógusok a munkájukban azonnal hasznosítható tudásra tettek szert, s esténként pedig személyes ismerkedésre és kapcsolatok építésére is kaptak lehetőséget.

A rendezvény sikereként könyvelhetjük el azt is, hogy a résztvevők kívánságára több új tanfolyammal bővül a kínálat: dr Wayne Topping 2012 nyarán a 8 extra meridiánról, Thierry Noens fekete öves karate mester és kineziológus saját módszeréről 2012 őszén, Thierry Waymel az izmok nyujtásának igen egyszerű módjáról 2013 telén tart kurzust, de több külföldi kollégával folyik még tárgyalás.

Ha érdekel, nézd meg a fotókat a kongresszus Facebook oldalán, s néhány hét múlva a kongresszus honlapján! /www.oneness2011.com/


A HIPERAKTIVITÁSRÓL

hyperaktivA hiperaktivitást az orvosi nómenklatúrában Attention Deficit Hyperaktivity Disorder (ADHD)-nek nevezik, melynek magyar fordítása a figyelemhiányos hiperaktív rendellenesség.
 
Mit is takar  ez a kifejezés valójában?
Dr Stanley Greenspan szerint a hiperaktivitás a modern, hektikus társadalomhoz való alkalmazkodás reakciója.
Reichenberg és Ullmann szerint ADHD-nak    a társadalom hajszolt tempója az oka. Olyan mértékû ingeráradatot kapunk, hogy testi és lelki kapacitásunkat meghaladja ezeknek a felvétele. Tehát: a figyelemhiány a szervezet és a tudat utalása arra, hogy kapacitása véges, többet már nem képes befogadni!
Peter Schlotke pszichológus szerint az ADHD tipikus kórtünet, ugyanis olyan világban élünk, amely túlpörög, túlhajszol és ADHD-s felnõtteket és gyermekeket produkál. A gyermekeknek túl kevés idejük van gyermeknek lenni, túl magasak a követelmények, túlhajszoljuk õket, kibillentjük õket a saját tempójukból. Az idegrendszerük viszont nem nõtt fel a kor követelményeihez. Olyan elvárásaink vannak velük szemben, amik nekünk sem jók, ami minket is kiborít, ami ellen mi is harcolunk.

A hiperaktív gyermekre általában ugyanazok a dolgok jellemzõek, mint egy rendkívül tehetséges gyermekre:
keveset alszanak, átlagon felüli szókinccsel rendelkeznek, túl jó az emlékezetük, kérdéseik korukat meghaladják, túlfejlett az igazságérzetük, környezetüktõl túlzott precizitást várnak el, viccesek, sokoldalú érdeklõdésûek, impulzívak, megnyerõek, intelligensek, kreatívak, szórakoztatóak,  spontánok, életrevalóak, vidámak,  ha érdekli õket: szorgalmasak, mûvészi tehetségek, érzékenyek.

De mindezt egészséges személyiséggel /érzelmi intelligenciával/ bár nehezen, de toleráljuk, hiszen az általunk „rossznak” gondolt tulajdonságaikat kompenzálják a számunkra „jó” tulajdonságokkal. (Megjegyzem, nincs jó vagy rossz tulajdonság, csak TULAJDONSÁG van, s azt az én egyéni hozzáállásom minõsíti! De ez már megint egy újabb témakört vet fel!)

Sérült személyiséggel /alacsony érzelmi intelligenciával/ az ADHD-s felnõttek és gyermekek nem hajlandóak elfogadni tetteik következményeit, belátni tanulságait és vállalni értük a felelõsséget. A problémáikat másba vetítik ki.

Mik az ADHD-s gyermekek tünetei?
Izgatottak, nyugtalanok, felpörgetettek, türelmetlenek, folyton abbahagyják amit elkezdtek, nincs kitartásuk, elmulasztják a lényeget, mindenbe belekeverednek, túl magas fordulatszámon járnak, képtelenek önmaguk irányítására, felelõtlenül és impulzívan reagálnak, gondolataik máshol járnak, esetleg álmodozóak, saját világukban élnek, kényszeresek, zárkózottak, barátságokat képtelenek kötni, nagy- és finommotorikájukban jelentõs mozgástöbblet van, (=rendbontás, csúnya írás) ellenállnak a kontrollnak és irányításnak, minden engedelmességnek, makacsok, dacosak, agresszívek, szeszélyesek, hazudoznak, lopnak, lázadnak, mindig a jelen pillanat igényeinek van kiszolgáltatva, az újat, az izgalmasat keresik, képtelenek az alkalmazkodásra, erõszakosak, zavaróak, idegölõek, szélsõségesen egocentrikusak, nagy a feltûnési vágyuk, csak azt csinálják, ami érdekli õket, (fõleg lármás, veszélyes dolgok) iskolai érdemjegyeik ritkán tükrözik valódi képességeiket, mindig elégetik az összes energiájukat, anyagcseréjük felgyorsul.

Ezek a világban eluralkodó mindenáron feltûnni vágyás tendenciái. Ma kizárólagosan csak a gyõztes számít. A hiperaktív gyermekek  saját életünk fonákságainak karikatúrái. (rugalmasság = mozgékonyság. Mi nem akarunk-e azonnal mindent? Ez nem az „itt és most” ijesztõ karikatúrája? Nem vágyunk mindig valami újra, izgalmasra?)
Ahelyett, hogy gyûlölnénk az ilyen gyermekeket, tükörként kellene használnunk õket és saját életünkben kellene ellenállnunk ezeknek a tendenciáknak. Hiszen:
mi magunk sem gondolunk végig dolgokat, agresszívan viselkedünk,
kitérünk a kihívások elõl, nem tartjuk be a szabályokat, egocentrikusak vagyunk, s közben nem szentelünk elég figyelmet magunkra és másokra.

Az ADHD-s gyermekek PROBLÉMAKÖRE:
Megtagadják a problémás társadalmat, nem akarják, hogy felhasználják õket, s így használhatatlanná válnak.

Nem az a kérdés, hogy kit kiáltsunk ki vétkesnek, hanem az, hogy esélyt adjunk a megértésre, a beteggé tevõ mintán történõ felülemelkedésre. A cél az, hogy a zavar lényegét értsük meg, hogy az abban lekötött energiákat konstruktív irányba tereljük.
Megértéssel, szeretettel, toleranciával, türelemmel, harmonikusan közelítve a gyermekek átveszik ezt  a mintát, s ha még eszközt is adunk a kezükbe /SPORT igen fontos szerepe/  energiájuk kiegyenlítéséhez, akkor egy „gyõztes-gyõztes” játszma szereplõi lehetünk.