One Brain – kineziológiai tanfolyamok

A One Brain™ egyszer?nek t?n?, mégis mélyreható módszere segítségével felszabadulhatunk a múlt fájdalmainak nyomasztó hatása alól, és testben-lélekben feloldódva segíthetünk másoknak is meggyógyulni fizikailag, érzelmileg és a tudat szintjén.

A tanfolyamok témái:

1. A szakma eszközei / Tools of the Trade™:
A résztvev?k megtanulják a kineziológia alapját, az izomtesztelést, valamint megismerkednek a rendszer gerincét alkotó érzelmi barométerrel, és a stressz oldására szolgáló technikákkal.

2. Alap “Egy Agy” / Basic One Brain™:
Ez a program a hangsúlyt a tanulási problémákra, a dyslexia különböz? formáira és azok korrekciójára helyezi. Továbbfejleszti az izomtesztelés és a stresszoldás technikáit, összehangolva a két agyféltekét – innen a rendszer neve: “One Brain”, azaz Egy Agy.

3. Testkód / Under the Code™:
Ez után a tanfolyam után mindenki másként tekint majd az emberekre, és saját magára is. El?térben testi jellegzetességeink, illetve a bennük kódolt kommunikációs és kapcsolatbeli problémák és azok korrekciói állnak.

4. Haladó “Egy Agy” / Advanced One Brain™:
A tanfolyamon a dyslexiát kiváltó okok állnak középpontban. Az itt tanult technikák segítségével mind az érzelmi, mind a fizikai energiagátakat felismerhetjük és megszüntethetjük.

5. Szavaknál is hangosabban / Louder then Words™:
A “Testkód”-ban tanultak elmélyítése a célja ennek a programnak. Az összes szerkezeti jelleg terítékre kerül, melyek “szavaknál is hangosabban” árulkodnak ügyfeleink, ismerõseink és szeretteink jellemérõl…

6. Szerkezeti idegtan / Structural Neurology™:
Ez a program összefoglalja és kiegészíti az eddig tanultakat. A szervezet ideg- és energiarendszere, fájdalomcsillapítás, valamint fóbiák, függ?ségek és rögeszmés viselkedések oldása áll elõtérben.

7. Viszonyok veszélyben / Relationship in Jeopardy™:
Új technikák már nem, de új felismerések még várnak ránk ezen a tanfolyamon. Minden eddigi technika használatával a másokhoz és magunkhoz f?z?d? kapcsolatainkat tönkretev? érzelmi blokkokat oldjuk. Célunk az általunk vágyott világ megteremtése.

8. Testáramkörök, fájdalom és “megértés” / Body Circuits, Pain and Understanding™:
Több mint 50 izomra, és azok tesztelésére épül e tanfolyam anyaga, melyek segítségével a fájdalom csillapítható. A “tudás” azon gátjainkra világít rá, melyek vakká tettek eddig bennünket az igazságra.

9. Gyermekkor, szexualitás és öregedés / Childhood, Sexulity and “Aging”™:
A program azonosítja és oldja az önpusztító viselkedési mintákat, az anyaméhben eltöltött id?t?l máig. Az oldások révén már nem adjuk tovább e viselkedésformákat az utánunk jövõ generációknak.

10. Serdülõkor érettség és szeretet / Adolescence, Maturity and “Love”™:
A módszer legegyenesebb szembehelyezkedése ez az eltagadott hitrendszerekkel. A célja? Kihúzni a szögeket önmagunkból, melyekkel saját magunk ácsolta keresztjeinkre szegeztük magunkat, mikor megtagadtuk személyes egységünket.

Consultant Facilitator Training™:
A Consultant Facilitator Training egy intenzív, gyakorlati képzés (training) mely a kliensekkel való munkára irányul. A program elvégzése feljogosítja a résztvev?ket arra, hogy a nyilvánosság el?tt a One Brain Módszert bemutató el?adásokat tartsanak.
A tanfolyamon való részvétel feltétele az els? 10 One Brain tanfolyam elvégzése

Instructor Training
Rendhagyó ez a program: épp annyi id?t fordítunk a kés?bbi oktatással kapcsolatos problémák oldására, mint a tanítandó anyagra. Cél a ráhangolódás az eredményességre, mind a tanfolyamokban, mind a személyes oldásokban.
A tanfolyamon való részvétel feltétele a Consultant Facilitator Training elvégzése.

 

A felsorolt tanfolyamok tananyaga egymásra épül, csak egymás után, sorrendben végezhet?k el. A felsoroltakon kívül sok más témát részletesen feldolgozó tanfolyamot is szervezünk.