Three in One Concepts képzési út 2010-ig

ImageKedves 3in1 konzultánsok, instruktorok!

 
Ennek a levélnek a végén találjátok a 2009-re és 2010 elejére tervezett programunkat.
 
Akik oktatói tanfolyamra készülnek, azokat július 31-aug. 5 közöttvárjuk Konzultáns Facilitátor Tréningre (az új 11-es), majd novemberbenaz Instruktor Tréningre.(12-es). Az Instruktor Tréningre valójelentkezés feltétele az oktatni kívánt tanfolyamok legalább egyszeriismétlése. (Szakma eszközei-tõl Haladó One Brain-ig.)
Gondoltunk azokra is, akik haladó oktatók szeretnének lenni, nekik azegyetemes ügyeket és a haladó oktatói tanfolyamot kínáljuk, ez asorozat 2009 februárjában kezdõdik, és kb. 2010 márciusáig tart. Akimég nem végzett Konzultáns Facilitátor Tréninget, arra is szeretettelvárjuk. A Haladó Instruktor Tréningre való jelentkezés feltétele azoktatni kívánt tanfolyamok ismétlése. A Szavaknál hangosabban és aSzerkezeti idegtan tanfolyamokat legalább kétszer, a Kapcsolatokveszélyben tanfolyamot legalább egyszer kell megismételni.
 
Többen jeleztétek korábban, hogy szeretnétek a tanfolyamokat azelejétõl ismételni, ezért tervbe vettük, hogy megszervezünk egy teljessorozatot, a Szakma eszközei-tõl, a Kapcsolatok-ig, MeghívtukAusztriából Christiane Rohnert, Gabriele egyik kedves tanítványát,akivel már többen találkozhattunk a májusi Gálán. Ennek a sorozatnak acélja, hogy ismétlési lehetõséget biztosítsunk mindenkinek, akiszeretné a Three In One Concepts tanfolyamait jelenlegi teljesegységükben látni, mivel az elmúlt években nem mindig volt lehetõségünknaprakészen követni a változásokat. Erre az alkalomra az elsõ kétjegyzetet is igyekszünk újra lefordítani. A fennmaradó jegyzetekesetében szintén nagy szükség lenne az átdolgozásra, de mivel a ThreeIn One Concepts egyébként is megújítja õket, célszerû ezt megvárnunk,kérjük, legyetek addig türelemmel. Erre a tanfolyamsorozatra tavasztólkezdõdõen kerül sor, és az ismétlõk mellett új hallgatókat is várunk.Javasoljuk, hogy azok az oktatók, akik már régebben végezték atanfolyamokat, és azok, akinek szüksége van a tanfolyamok ismétlésére,például mert instruktori/haladó instruktori tanfolyamra készülnek,használják ki ezt a lehetõséget. Természetesen ez csak egy lehetõség asok közül, amibõl választhattok, de szeretnénk minden lehetséges módonhozzájárulni a „munka” méltóságának és színvonalának megtartásához.. Azismétlõk a tanfolyamokat 50% kedvezménnyel végezhetik el.
 
Júliusban ismét vendégül láthatjuk Anastazya Wadát, a Three In OneConcepts új elnökét, aki, mint legutóbb is, az új Hologram programbólfog ízelítõt adni.
 
Minden általunk szervezett tanfolyam beszámít az oktatóktól és konzultánsoktól megkívánt Update óraszámba.
 
Kérjük, látogassátok a www.3in1concepts.hu honlapot a friss hírekért,ahol megtalálhatjátok a Catching Up-ot , a 2009-es Kyotói Gálainformációit, a tanfolyamok idõpontjait , a megállapodások letölthetõverzióit , és egyéb hasznos információkat.
 
Szívesen veszem, ha kérdéseitekkel, észrevételeitekkel megkerestek, sok félreértést elkerülhetünk ily módon.
 
Szeretettel várunk mindenkit a tanfolyamokon, várjuk ajelentkezéseteket e-mailben: pem100@mailbox.hu vagy telefonon: 06 20450 2009.
 
 
PÉM 100
Polgár Krisztina
Tel: 06 20 450 2009
 
 
 
TANFOLYAMI PROGRAMOK 2009-2010

 
Idõpont                                 Program                               Instruktor
2009 február 19-22          Mohóság, bûntudat, „Isten”    Gabriele Ulbrich
2009 április 1-2                A szakma eszközei                 Christiane Rohner
2009 április 3-5                A One Brain alapjai                Christiane Rohner
2009 június 6-8               Testkód                                  Christiane Rohner
2009 július 11-12                                                         Anastazya Wada
2009 július 31-aug 5.       Konzultáns Facilitátor Tréning   Gabriele Ulbrich
2009 szeptember 3-6       Szexualitás                             Várhidi Ilona
2009 szeptember 26-29.   Haladó One Brain                    Christiane Rohner
2009 október 1-4             Gyerek, mint szülõ                  Gabriele Ulbrich
2009 október 23-26          Szavaknál hangosabban          Christiane Rohner
2009 november 10-15     Instruktor Tréning                    Gabriele Ulbrich
2010 január 14-17          Egység                                    Dr. Varju Márta
2010 február/március     Haladó Instruktor Tréning          Gabriele Ulbrich
 
A Szerkezeti Idegtan és a Kapcsolatok tanfolyamok idõpontját késõbbközöljük, de mindenképpen hozzáigazítjuk a Haladó Instruktori tanfolyamidõpontjához.
Helyszín: OTP Sport és Szabadidõ Központ , Budapest, III. Királyok útja 307.
 
Egyetemes Ügyek Tanfolyamai:
 
Gyerek, mint szülõ
Szexualitás
Egység
Mohóság, bûntudat, “Isten